Matura z języka obcego

Język obcy nowożytny to jeden z najważniejszych egzaminów maturalnych, ponieważ dla wielu osób jest przepustką na wymarzone studia, a później pierwszym krokiem do znalezienia idealnej pracy, która zagwarantuje nie tylko dobre zarobki, ale przede wszystkim poczucie zadowolenia i spełnienia.

Co jednak zrobić, aby zdać egzamin z języka obcego jak najlepiej?

Tak naprawdę, jeśli język obcy, który będziecie zdawać na maturze opanowaliście bardzo dobrze, bez względu czy jest to poziom podstawowy czy rozszerzony, to nie ma żadnych powodów do obaw, bowiem ten egzamin maturalny po prostu musicie zdać.

Często pojawia się jednak problem z niską punktacją za egzamin, mimo dobrej znajomości języka, a z czego on wynika?

Problem polega przede wszystkim na tym, że uczniowie źle podchodzą do matury, zarówno z języka obcego jak i każdego innego przedmiotu, zapominają o najważniejszym – o zapoznaniu się z dokładnymi kryteriami oceniania, o czytaniu ze zrozumieniem i stosowaniu się do opisanych w zadaniach zasad.

Okazuje się, że wystarczy dobrze zapoznać się z kryteriami oceniania, które zamieszczone są często w aneksie do informatorów maturalnych, a dodatkowo przy każdym zadaniu również przypominane są zasady, do jakich bezapelacyjnie trzeba się zastosować. Nie robiąc tego, mimo dobrej znajomości języka można uzyskać zbyt małą ilość punktów.

Jako, że matura 2014 z języka obcego składa się w dużej mierze z zadań określanych mianem otwartych, a nie zamkniętych, a więc takich, które wymagają od ucznia odpowiedzi na pytanie własnymi słowami, a nie zakreślania jednej z kilku odpowiedzi, przypominamy więc najbardziej istotne zasady, będące zarazem kryteriami oceniania, które pozwolą na uzyskanie maksymalnej liczby punktów z każdego zadania...

Ocenie nie podlegają prace nieczyteln,całkowicie niezgodne z poleceniem, niekomunikatywne dla sprawdzającego, wyglądające jak odtworzone z podręcznika bądź innego źródła – często wyuczone na pamięć, zupełnie odbiegające od tematu i nienawiązujące do polecenia.


Unikając powyższych błędów, będziecie w stanie uzyskać większą liczbę punktów. Pamiętajcie, że najważniejsze jest czytanie ze zrozumieniem!

 

 

zdjęcie: polskieradio.pl

więcej artykułów..
ten artykuł był czytany 23845 razy.