Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie prowadzi rekrutację !

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie prowadzi rekrutację na uzupełniające studia magisterskie na semestr letni w roku akademickim 2019/2020.

Zapraszamy kandydatów do składania dokumentów na kierunki:

 

  • TRANSPORT (studia II st.) Studia bezpłatne finansowane z EFS. Limit miejsc 45.
     
  • ZARZĄDZANIE (studia dualne II st.) Studia bezpłatne finansowane z EFS
     
  • INFORMATYKA (studia dualne II st.) Studia bezpłatne finansowane z EFS, Limit miejsc 25.
     
  • PIELĘGNIARSTWO (studia II st.)

 

Termin składania dokumentów: do 29 lutego 2020

Rozpoczęcie zajęć: marzec 2020

Wszystkie informacje na temat rekrutacji i zasady przyjęć można znaleźć na stronie: www.wsei.lublin.pl i w Biurze Obsługi Studenta rekrutacja@wsei.lublin.pl , Tel +48 81 749-17-77.