Jaką uczelnię wybrać? Sprawdź międzynarodowe akredytacje !

Programy kierunków studiów na polskich uczelniach są regularnie oceniane przez Polską Komisję Akredytacyjną. Pozytywna opinia dowodzi, że dany program spełnia stawiane wymagania i standardy w określonym zakresie. Ocena PKA jest obowiązkowa i wszystkie uczelnie w Polsce poddają się jej co kilka lat.

 

Jeśli zastanawiasz się, jaką uczelnię wybrać, zwróć jednak uwagę na akredytacje międzynarodowe.

Świadczą one przede wszystkim o najwyższej jakości kształcenia w danym obszarze, ale także o tym, że uczelnia jest otwarta na świat, ma programy w języku angielskim, zatrudnia zagranicznych wykładowców.

 

Akredytacja - znak najwyższej jakości

 

Akredytacja to dobrowolne poddanie się ocenie instytucji akredytującej, która ma stwierdzić spełnianie wysokich standardów. Jej uzyskanie jest procesem żmudnym i skomplikowanym. Trudno ją uzyskać, ale łatwo stracić. Każda akredytacja jest przyznawana na określony czas, po którym następuje kolejny audyt. Uczelnia musi nieustannie dostosowywać się i nadążać za uwagami instytucji akredytacyjnych.                                                                                                                                      – Certyfikat stanowi o konkurencyjności i przede wszystkim wiarygodności uczelni na rynku –

podkreśla dr inż. Elżbieta Kopciuszewska, wykładowczyni na kierunku Zarządzanie w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. – Każda akredytacja kończąca się uzyskaniem certyfikatu to świadectwo zapewnienia wysokiego poziomu jakości – dodaje. – W przypadku Vistuli jest to jakość przekładająca się na satysfakcję potwierdzenia efektów uczenia się w uzyskaniu konkurencyjności naszych absolwentów na rynku pracy.

 

Wymierne korzyści

 

Studenci Akademi Finansów i Biznesu Vistula cenią sobie, że uczelnia, jako jedna z niewielu w Polsce,  posiada akredytację ACCA – The Association of Chartered Certified Accountants, która jest największą, najbardziej prestiżową i najszybciej rozwijającą się, międzynarodową organizacją zawodową dla specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania.

Studia na uczelni realizującej akredytowany przez ACCA program umożliwiają nie tylko zdobycie dyplomu renomowanej szkoły wyższej, ale przede wszystkim zdobycie kompleksowej i praktycznej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości oraz zarządzania.

Dzięki temu, że Vistula posiada tę akredytację absolwenci kierunku finanse i rachunkowość mają możliwość zdobycia zwolnień ze wszystkich egzaminów ACCA na poziomie Fundamentals. Mogą szybciej rozpocząć proces zdobycia kwalifikacji zawodowej ACCA i stać się członkiem tej międzynarodowej organizacji certyfikującej specjalistów z zakresu rachunkowości oraz finansów. – Nasi studenci dzięki tej akredytacji łatwiej zdobywają pracę, zarówno w Polsce jak i poza jej granicami – zaznacza dr hab. Mirosław Bojańczyk, prof. Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Kwalifikacja zawodowa ACCA jest doceniana przez pracodawców na całym świecie. Jej posiadanie zwiększa szansę na awans na kierownicze stanowisko oraz sukces zawodowy.

 

Niewykle cenioną akredytacją jest także PMI GAC PMI, którą przyznaje Global Accreditation Center for Project Management Education Programs. Został nią wyróżniony kierunek Zarządzanie w AFiB Vistula. To świadectwo wysokiej jakości kształcenia w obszarze zarządzania projektami. Świadczy o głębokim zaangażowaniu uczelni w ciągłą ocenę i doskonalenie jakości kształcenia w tym obszarze. Absolwenci Vistuli mogą być więc pewni, że posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do odniesienia zawodowego sukcesu.

 

To się wszystkim opłaca

 

Informacja o posiadanych akredytacjach wiele mówi o samej uczelni. Rynek pracy to docenia.             Instytucja jest bardziej widoczna na świecie, a co za tym idzie inne uczelnie chętnie nawiązują z nią współpracę. To oznacza możliwość wymiany doświadczeń z najlepszymi. Otwiera też drogę do wspólnych projektów, zawierania umów o wspólnie prowadzonych studiach oraz dwustronnym uznawaniu dyplomów (Double Diploma).

Fantastycznie korzysta z tego Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula, którą wyróżnia na rynku akredytacja THE-ICE (The International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education). To jeden z dwóch najważniejszych na świecie certyfikatów przyznawanych uczelniom o takim profilu.

Komisja akredytacyjna doceniła jakość programu kształcenia i kadry na kierunku turystyka i rekreacja, system wspierania studentów, wartość badań naukowych, zarządzanie i współpracę z biznesem .           – Akredytacja THE-ICE to stempel najwyższej jakości, rozpoznawalny na całym świecie – mówi Rafał Szmytke, prorektor Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula. – Pracodawcy otrzymują jasny sygnał, że nasi absolwenci są gotowi by objąć kierownicze stanowiska i stawić czoła najbardziej wymagającym wyzwaniom.

 

Jeśli więc pracodawca w Warszawie, Londynie czy w Paryżu ma do wyboru kilku kandydatów do pracy, zawsze wskaże absolwenta uczelni, która posiada uznawane, uniwersalne międzynarodowe akredytacje.

 

 

 

więcej artykułów..
ten artykuł był czytany 548 razy.