Powiślańska Szkoła Wyższa rozpoczęła działalność w 1999 roku jako uczelnia niepaństwowa wpisana pod numerem 166 do Ewidencji Uczelni Niepublicznych (dawniej: Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych) prowadzonej przez Ministra Edukacji i Nauki. Powiślańska Szkoła Wyższa jest organizacją non-profit. Jej założycielem jest Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej i Ekologicznej w Kwidzynie, reprezentowane przez osoby, które są profesjonalnie związane z różnymi formami edukacji i których pasją jest ciągłe doskonalenie metod i efektów kształcenia. Solidne kształcenie studentów jest dla nas sprawą priorytetową, dlatego szczególną staranność wykazujemy przy wyborze wykładowców, biorąc pod uwagę ich wiedzę, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności.

Kierunki studiów

Zapisz się online
Kierunki Wydzial Specjalność Nabór Stopnie studiów Tryb studiów Język Tytuł
ekonomia Wydział Nauk Ekonomiczno - Społecznych -agroekonomia
-ekonomia menedżerska
-ekonomia procesów usługowych i produkcyjnych
-finanse i rachunkowość
-gospodarowanie zasobami ludzkimi
-informatyka stosowana
-ekonomika transportu
ekonomia ochrony zdrowia
I st. S, NSN lic
pielęgniarstwo Wydział Nauk o Zdrowiu I st., II st. S lic, mgr
pielęgniarstwo w ramach studiów pomostowych dla dyplomowanych pielęgniarek Wydział Nauk o Zdrowiu -pielęgniarstwo w ramach studiów pomostowych dla dyplomowanych pielęgniarek I st. NSN lic
ratownictwo medyczne Wydział Nauk o Zdrowiu I st. S, NSN lic
położnictwo Wydział Nauk o Zdrowiu I st. S lic
kosmetologia Wydział Nauk o Zdrowiu I st. S, NSN lic
dietetyka Wydział Nauk o Zdrowiu I st. S, NSN lic
pielęgniarstwo Filia Gdańsk, Toruń, Kościerzyna I st., II st. S lic, mgr
pielęgniarstwo pomostowe Filia Gdańsk, Toruń, Kościerzyna II st. S mgr

O uczelni

Powiślańska Szkoła Wyższa, jako jedna z najstarszych uczelni niepublicznych w województwie pomorskim, konsekwentnie i systematycznie, dzięki zaangażowaniu kadry dydaktycznej i badawczo – dydaktycznej rozszerza swoją ofertę akademicką zarówno poprzez oferowanie nowych kierunków studiów, jak też otwieranie kolejnych jednostek naukowo – dydaktycznych. Stąd z przyjemnością informujemy, iż Powiślańska Szkoła Wyższa od roku akademickiego 2021/2022 w nowo otwartej filii w GDAŃSKU prowadzi studia I i II stopnia na kierunku pielęgniarstwo, a od roku akademickiego 2022/2023 będzie w GDAŃSKU oferować również studia na kierunku ratownictwo medyczne oraz ekonomia, a także wprowadza English division dla kierunku pielęgniarstwo oraz ekonomia. Także od roku akademickiego 2022/2023 rozpoczynamy działalność dydaktyczną w TORUNIU oraz w KOŚCIERZYNIE na kierunku pielęgniarstwo. Odpowiadamy na potrzeby i zmieniające się trendy rynku pracy – to właśnie w ochronie zdrowia są obecnie i będą także w przyszłości gwarantowane miejsca pracy!

Powiślańska Szkoła Wyższa spełnia wszystkie standardy i wymogi (udokumentowane posiadanymi akredytacjami polskimi i zagranicznymi) w zakresie kadry, programu nauczania i zakresu zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych, a nawet je przewyższa – jest zdecydowanym liderem w zakresie umiędzynarodowienia i jakości kształcenia, o czym świadczą liczne nagrody i wyróżnienia.

To właśnie Nasza Uczelnia odgrywa znaczną rolę na mapie pomorskiego i kujawsko-pomorskiego środowiska akademickiego!!!

Reagując na potrzeby środowiska, w również w 2022r. działalność rozpocznie także grupa kliniczna (pielęgniarstwo / ratownictwo medyczne) w Tczewie (przy Szpitalach Tczewskich) oraz tożsama w Starogardzie Gdańskim (przy Kociewskim Centrum Zdrowia).

 

Informator rekrutacyjny

Rekrutacja do PSW odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej w Wirtualnym Dziekanacie (oryginały dokumentów należy złożyć w dziekanacie do wglądu na prośbę pracownika ds. rekrutacji).

Kandydat na studia w Powiślańskiej Szkole Wyższej powinien posiadać kompetencje cyfrowe umożliwiające przejście procesu rekrutacyjnego, a następnie kształcenie na wybranym kierunku studiów.

Niezbędna przy procesie rekrutacji jest umiejętność podstawowego korzystania z komputera, która przede wszystkim polega na obsłudze:

• przeglądarek internetowych (np. Chrome, Firefox, Safari),
• urządzeń peryferyjnych (drukarek) pozwalających na wydrukowanie podania,
• oprogramowania graficznego (w celu przygotowania zdjęcia cyfrowego).

Osoba, która nie posiada odpowiednich narzędzi do wykonywania wyżej wymienionych czynności, może korzystać ze sprzętu Uczelni na potrzeby przejścia procesu rekrutacyjnego.

Dla osób, które założą w systemie rekrutacyjnym konta w Wirtualnym Dziekanacie (WD), niezbędna jest umiejętność założenia i korzystania z Profilu Zaufanego. Szczegółowe informacje dotyczące podpisywania dokumentów profilem zaufanym, dostępne są w poniższej Instrukcji Rekrutacji Online.

Kompetencje cyfrowe niezbędne na każdym kierunku studiów to obsługa:
edytorów tekstu (np. Microsoft Word, Libre Office Writer),

• arkuszy kalkulacyjnych (np. Microsoft Excel, Libre Office Calc),
• poczty elektronicznej (za pomocą przeglądarek internetowych lub klientów pocztowych),

a w przypadku kształcenia na odległość dodatkowo:

• narzędzi pracy zespołowych (np. Microsoft Teams),
• narzędzi do wideokonferencji (np. Zoom, eMeeting),
• programów umożliwiających kształcenie na odległość i sprawdzanie wiedzy na odległość (np. Moodle).

Wskazówki dotyczącej rekrutacji znajdują się w zakładkach „Zasady rekrutacji”, „FAQ” , „Wymagane dokumenty”.

> Szczegółowa instrukcja rekrutacji online

Dlaczego warto studiować u nas

Powiślańska Szkoła Wyższa posiada dwa Wydziały – na Wydziale Nauk o Zdrowiu kształcimy na kierunkach Pielęgniarstwo I oraz II stopnia, Pielęgniarstwo Pomostowe, Ratownictwo Medyczne, Kosmetologia, Dietetyka i Położnictwo. Wydział Nauk Ekonomiczno-Społecznych obejmuje kierunek Ekonomiczny z takimi specjalizacjami, jak Finanse / Bankowość / Rachunkowość, HR, Informatyka stosowana, Ekonomia menadżerska, Transport / Spedycja / Logistyka, Ekonomia procesów usługowych i produkcyjnych i Agroekonomia oraz studia magisterskie na kierunku Administracyjno-Ekonomicznym realizowanym we współpracy z Kolegium Jagiellońskim –Toruńską Szkołą Wyższą.

Kształcimy także na studiach MBA. To propozycja dla kadr zarządzających jednostkami systemu zdrowia, pielęgniarek i położnych, osób administrujących żłobkami i klubami dziecięcymi oraz dla osób chcących się kształcić na studiach MBA Executive Master of Business Administration. Nasza oferta studiów podyplomowych obejmuje m.in. 30 kierunków dla nauczycieli i pracowników oświaty, a ponadto Gerontologię i Geriatrię z podstawami zarządzania i organizowania opieki długoterminowej, Zarządzanie w ochronie zdrowia, Doradztwo zawodowe, Zarządzanie sportem, Logistykę i transport, studia coachingowe czy Zarządzanie Projektami. Warto też dodać, że naszą ofertę kształcenia uzupełniają liczne kursy zawodowe, językowe (Centrum Języków Obcych) i szkolenia.

Oferujemy również program Double Diploma, czyli możliwość uzyskania równolegle dwóch dyplomów – naszej uczelni i uniwersytetów z Jordanii, Tadżykistanu, Kazachstanu, Algierii i Czarnogóry. Ten program i kraje z którymi w nim współpracujemy wyróżniają nas bardzo mocno na rynku uczelni wyższych w Polsce.

Od początku istnienia Powiślańskiej Szkoły Wyższej mocno stawiamy na ścisłą współpracę z otoczeniem zewnętrznym oraz licznymi partnerami strategicznymi, zarówno w Polsce, jak i w wielu krajach świata (m.in. Turcja, Litwa, Rumunia, Czechy, Cypr, Portugalia, Serbia, Macedonia, Bośnia i Hercegowina, Mołdawia, Kosowo, Czarnogóra, Gruzja, Argentyna, Algieria, Azerbejdżan, Bangladesz, Ukraina, Filipiny, Jordania, Irak, Indonezja, Liban, Malezja, Palestyna, Syria, Mongolia, Maroko, Indie, Chorwacja, Panama i wiele innych). Nasza Uczelnia jest jedną z najbardziej umiędzynarodowionych Uczelni w Polsce. Stale poszerzamy swój zakres wpływów, zapewniając studentom otwarte warunki dostępu do wiedzy teoretycznej i praktycznej na jak najwyższym poziomie oraz wykorzystania jej w rozwoju osobistym i w praktyce zawodowej, zarówno w Polsce jak i na Świecie, gdyż działalność międzynarodowa naszej Uczelni, w tym realizacja licznych projektów europejskich daje naszym STUDENTOM doskonałe przygotowanie do pracy w międzynarodowym środowisku.

Uczelnia szczyci się licznymi osiągnięciami w zakresie głównego przedmiotu działalności – kształceniu studentów na potrzeby rynku pracy w ujęciu regionu i makroregionu (docenianych przez instytucje i organizacje krajowe oraz międzynarodowe (liczne nagrody Przewodniczącego powiatu kwidzyńskiego za rozwój lokalny; akredytacje krajowe: Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i Nauki; akredytacje branżowe: Pielęgniarstwo – studia z przyszłością; ogólnopolskie: (tylko 2021r.) Symbol 2021r. w zakresie jakości kształcenia (Rzeczpospolita / Dziennik Gazety Prawnej); Najwyższa Jakość Quality International 2021 (XV edycja) w zakresie jakości kształcenia; ASPHER – the association of schools of public helth in the european region; Szkoła na medal; I miejsce w rankingu Perspektyw w woj. pomorskim w kategorii uczelnie niepubliczne; nominacje: AMBASADOR INNOWACYJNOŚCI za wkład w rozwój innowacji w Polsce, pionierskie projekty, nowe idee i niezwykłe rozwiązania (Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki); Polska Nagroda Innowacyjności (Polska Agencja Przedsiębiorczości); Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju w kategorii Inteligentny rozwój edukacji (Centrum Inteligentnego Rozwoju). Największym sukcesem są na tym polu dziesiątki rekomendacji dla absolwentów Uczelni od pracodawców, jakie rok do roku napływają do Uczelni z całego województwa pomorskiego, ale także województw ościennych, przykładowo: https://psw.kwidzyn.edu.pl/pielegniarstwo.

Wybór w takich okolicznościach jest prosty – jeśli stawiasz na jakość kształcenia w zakresie międzynarodowym POWIŚLAŃSKA SZKOŁA WYŻSZA z siedzibami w KWIDZYNIE / GDAŃSKU / TORUNIU oraz w KOŚCIERZYNIE jest właśnie dla CIEBIE!!!

Wideo


  Masz pytanie? Skontaktuj się z działem rekrutacji Uczelni

  Opinie o uczelni

  Zostaw opinię

  Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie

  Studiuję położnictwo w Kwidzynie, polecam Powiślańską Szkołę Wyższą. Nawet, gdy miałam problem z dokumentami i prawie codziennie dzwoniłam do dziekanatu, to nigdy nie usłyszałam zirytowanego głosu w słuchawce 😛 Zajęcia super, wykładowcy wyrozumiali, ale wymagający. Dobra uczelnia.

  Nadia
  Rated 5 out of 5