fbpx
Blog
Matura 2023 język polski – tematy i zadania egzaminacyjne!
Matura 2023 język polski – tematy i zadania egzaminacyjne!

Dziś o godz. 9 rozpoczęły się egzaminy maturalne z języka polskiego. Do matury przystąpiło 270 tys. absolwentów szkół średnich. Matura z polskiego odbyła się w formułach: 2015 i 2023. Do formuły 2015, czyli starej matury przystąpiło około 114 tysięcy osób. Przeważnie są to absolwenci techników, którzy uczyli się wg starej podstawy programowej i absolwenci szkół profilowych II stopnia. Na napisanie starej matury dostali 170 min.

W nowej formule matury z 2023 przystąpili absolwenci liceów ogólnokształcących, którzy uczyli się wg nowej podstawy programowej. Do nowej matury przystąpiło ogółem ok 158 tys. maturzystów i mieli na napisanie 240 minut.

Co było zatem na maturze z polaka ?

Zadania w formule 2015:

Jak niespodziewane okoliczności wpływają na zachowanie człowieka? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Pana Tadeusza, całego utworu Adama Mickiewicza oraz do wybranego tekstu kultury. Uczniowie mieli też do wyboru zadanie związane z Przedwiośniem: “Czy nieprzyjemne prawdy są lepszy od przyjemnych złudzeń? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów Przedwiośnia oraz do wybranych tekstów kultury.

Zadania w formule 2023:

Wybierz jeden z dwóch tematów i napisz wypracowanie. W wypracowaniu rozważ problem podany w temacie. Przedstaw również swoje zdanie i je uzasadnij. W rozważaniach przedstaw argumenty, odwołując się do utworów literackich oraz do wybranych kontekstów (np. historycznoliterackiego, literackiego, biograficznego, kulturowego, religijnego, mitologicznego, biblijnego, społecznego). Jednym z utworów literackich musi być lektura obowiązkowa, wybrana spośród wymienionych na stronach 3 i 4 arkusza egzaminacyjnego. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 wyrazów. Motywy: człowiek – istota sprzeczności; co sprawia, że człowiek staje się dla drugiego człowieka bohaterem ?

Jeśli chcesz poznać dokładną treść arkuszy skocz do stronki CKE, żeby pobrać arkusze maturalne z polskiego!

Arkusze egzaminacyjne stara i nowa matura 2015 i 2023.

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner