fbpx
Blog
Matura 2023 język obcy – tematy i zadania egzaminacyjne!
Matura 2023 język obcy – tematy i zadania egzaminacyjne!

Dziś kolejny dzień zmagań maturzystów na maturze 2023. Wczoraj maturzyści zaliczali maturę z języka polskiego na poziomie podstawowym. Dziś dzień języków obcych. Najczęściej wybieranym językiem był oczywiście język angielski.

Jaka była matura 2023 z angielskiego na poziomie podstawowym ?

Aby zdać każdy maturzysta powinien zaliczyć sześć egzaminów, cztery pisemne i dwa ustne. Wybrany język obcy nowożytny jest jednym z przedmiotów obowiązkowych. Egzamin dla języka angielskiego rozpoczął się podobnie jak wczoraj o godzinie 9.00. Na wypełnienie arkuszy z angielskiego maturzyści mieli 120 minut.
Natomiast egzamin na pozostałe języki, czyli francuski, niemiecki, hiszpański i włoski zaczął się o godzinie 14.00.

I podobnie matura 2023 z języka obcego jest w dwu formułach, starej matury i nowej matury. Zmiany są efektem likwidacji gimnazjów. Maturę z języka obcego w starej maturze 2015 pisali absolwenci 3-letniego liceum i 4-letniego technikum. Natomiast w nowej formule matury 2023 pisali absolwenci 4-letniego liceum.

W Nowej maturze 2023 przeważały zadania tzw. otwarte, rozumienie ze słuchu i teksty w części rozumienia tekstów pisanych. Też należało napisać dłuższą wypowiedź pisemną, ok. 100-150 wyrazów, w starej maturze nieco krócej o ok. 20 wyrazów.

Zadania ze słuchu, transkrypcje nagrań oraz testy wyboru odpowiedzi do słuchanych tekstów to treść zadań na maturze z języka angielskiego podstawowego poziomu.

Aby zdać poziom podstawowy z języka obcego należy uzyskać minimum 30% punktów.

Arkusze egzaminacyjne z języka angielskiego stara i nowa matura 2015 i 2023.

Zobacz również : matura z polskiego 2023

Zgoda na pliki cookie według RODO z Real Cookie Banner