fbpx
Blog
Nowość w ofercie Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie – dietetyka studia II stopnia!
Nowość w ofercie Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie – dietetyka studia II stopnia!

Podstawowym celem kształcenia na kierunku dietetyka jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy dzięki szerokiej wiedzy interdyscyplinarnej ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy z zakresu nauk o zdrowiu, nauk medycznych oraz wiedzy z zakresu technologii żywności i żywienia będą konkurencyjną, a co ważne pożądaną i poszukiwaną kadrą współpracującą oraz wspierającą lekarzy w procesie leczenia chorób dietozależnych zarówna na lokalnym, krajowym, a także europejskim rynku pracy, a także samodzielną kadrą realizującą się wszystkich obszarach zainteresowania współczesnej dietetyki.

Studia II stopnia na kierunku dietetyka dostarczają studentowi aktualnej wiedzy z zakresu właściwego postępowania dietetycznego i kładą nacisk na umiejętności praktyczne umożliwiające absolwentowi pracę w zespołach interdyscyplinarnych odpowiadających za profilaktyką i leczenie dietetyczne dostosowane do potrzeb żywieniowych, a dalej pozwalają na udział w planowaniu i wdrożeniu leczenia żywieniowego niezbędnego przy wielu schorzeniach.

Kształcenie na kierunku dietetyka dostarcza gruntownej wiedzy o mechanizmach i złożonych zależnościach dotyczących żywienia człowieka, surowcach i produktach spożywczych wykorzystywanych w procesie konstruowania planów żywieniowych, a co ważne pozwala wykształcić umiejętności formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów związanych z realizacją zadań zawodowych na stanowisku dietetyka, przygotowywania programów profilaktycznych, co ostatecznie przygotowuje absolwenta do podjęcia współpracy w środowisku medycznym oraz w obszarze ochrony zdrowia, a także rozpoczęcia własnej działalności zawodowej.

Głównym celem realizacji kształcenia na kierunku technologia kosmetyku jest wykształcenie kadr przygotowanych do pracy w obszarze przemysłu kosmetycznego m.in.

 • podmioty lecznicze;
 • zakłady żywienia zbiorowego otwartego (stołówkach, jadłodajniach, restauracjach, kawiarniach z własnym zapleczem gastronomicznym);
 • poradnie dietetyczne;
 • podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia, w tym podmioty kontrolno-nadzorcze [np. stacje sanitarno-epidemiologiczne];
 • zakłady przemysłu spożywczego;
 • studia i gabinety modelowania sylwetki.

Absolwent studiów II stopnia na kieruku dietetyka może podjąć zatrudnienie w następujących jednostkach:

 • prowadzenie poradnictwa żywieniowego dla różnych grup populacyjnych tj. ludzi zdrowych jak
  i chorych;
 • przeprowadzenie wywiadu żywieniowego oraz ocena sposobu żywienia i stanu odżywiania;
 • weryfikowanie błędów w odżywianiu i wdrażanie metod zmiany nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej;
 • przeprowadzenie analizy i oceny efektów wdrożonego postępowania dietetycznego;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej żywienia pacjentów;
 • interpretowanie wyników badań laboratoryjnych w celu zastosowania dietoterapii;
 • stosowanie żywienia klinicznego z wykorzystaniem produktów specjalnego przeznaczenia żywieniowego;
 • współpraca w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym;
 • uczestniczenie w leczeniu żywieniowym pod nadzorem lekarza;
 • edukowanie w obszarze zdrowego trybu życia.

 

Zgoda na pliki cookie według RODO z Real Cookie Banner