Blog
Rozpoczęcie roku akademickiego na studiach
Rozpoczęcie roku akademickiego na studiach

Rozpoczęcie roku akademickiego na studiach

Rozpoczęcie studiów to niezwykle ważny etap edukacji, na który z niecierpliwością czeka wielu maturzystów. Nowe rzeczy dla większości osób są zwykle bardzo ekscytujące, ale u niektórych mogą budzić także niepokój. Przejście z liceum bądź technikum na uczelniane aule u początkujących studentów wiąże się zwykle z zagubieniem, ponieważ wiele aspektów różni się od tych, z którymi mieli styczność do tej pory. Problem może pojawić się już na samym rozpoczęciu roku akademickiego, który na wszystkich uczelniach nazywany jest tajemniczo inauguracją.

Czym jest inauguracja na studiach?

To trudne pojęcie to nic innego jak uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego. To okazja na nowe wyzwania, ale także na odkrycie szans i możliwości, płynących z wyboru danej uczelni. Tak, jak było to do tej pory w przypadku rozpoczęcia roku szkolnego jest to wyraźny znak, że pewien etap właśnie się rozpoczął. Od tej pory każdy student staje się oficjalnie członkiem uczelni i podlega prawom i obowiązkom studenta.
Zostań studentem wybierając studia w Toruniu, studia w Warszawie lub studia w Krakowie.

Na czym polega inauguracja roku akademickiego na studiach?

Na to pytanie wydaje się, że każdy absolwent liceum lub technikum powinien znać odpowiedź. Inauguracja jest w swojej formie podobna do szkolnych uroczystości rozpoczęcia roku, jednak można powiedzieć, że jest to nieco inna ranga wydarzenia. Inaguracja to dla każdej uczelni wielkie święto, podczas którego pojawia się wiele ważnych dla placówki gości. Każda uczelnia podkreśla wagę wydarzenia organizując je w największych uczelnianych obiektach, co nadaje powagę uroczystości. W przeciwieństwie do rozpoczęcia roku szkolnego inauguracja może, choć nie musi, odbyć się już w trakcie rozpoczętych zajęć akademickich. Jednak bez obaw, w dzień samego wydarzenia nie odbywają się żadne zajęcia, a dzień ten jest wielkim wspólnym świętowaniem pracowników i studentów.

Jak przebiega inauguracja roku akademickiego?

Inaugurację roku akademickiego prowadzi głowa uczelni, którą w każdej placówce jest rektor. Podczas całego wydarzenia towarzyszą mu także inni, niezwykle ważni pracownicy uczelni tacy jak prorektorzy, prodziekani czy dziekani poszczególnych wydziałów. To doskonała okazja, żeby poznać i zrozumieć hierarchię panującą na uczelni. Każda z wymienionych osób przybiera na tę okazję ozdobne szaty, a sami pracownicy witani są podczas oficjalnego wejścia. Jest to zjawiskowa chwila dla wszystkich studentów. Na wielu uczelniach, w których działają chóry akademickie, uświetniają one całe wydarzenie znakomitą oprawą muzyczną, co potęguje oficjalny charakter uroczystości. W trakcie inaguracji głowy uczelni oraz zaproszeni goście zabierają głos w przemówieniach. Wielu z nich nawiązuje do planów i atrakcji, które czekają na studentów w bieżącym roku akademickim. W przemówieniach często specjalnie wyszczególniani i witani są pierwszoroczni studenci, do których płyną życzenia od pracowników uczelni. W niektórych placówkach podczas inauguracji następuje także tak zwana immartykulacja, czyli złożenie przez świeżo upieczonych studentów uroczystego ślubowania.
Rozpoczęcie roku akademickiego to także doskonała okazja do oficjalnego przyznania nagród dla zasłużonych dla uczelni osób. Niektóre uczelnie organizują w dniu inaguracji specjalne wykłady, nawiązujące tematyką do samej uczelni, czy miasta w którym się znajduje.

Warto wybrać się na inaugurację roku akademickiego, ponieważ jest niepowtarzalna okazja do poznania przyszłej uczelni, a także nawiązania pierwszych studenckich znajomości. Niezależnie od tego, czy wybierzesz studia w Białymstoku, studia w Szczecinie czy studia w Bydgoszczy inauguracja to ważne wydarzenie, dzięki któremu oficjalnie rozpoczniesz swoją studencką przygodę.