fbpx

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii powstała jako pierwsza niepubliczna uczelnia wyższa w Poznaniu, kształcąca fizjoterapeutów. Celem twórców WSEiT prof. dr hab. n. med. Kazimiery Milanowskiej i mgr Violetty Musa było stworzenie uczelni o profilu medycznym.
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii została utworzona w lutym 2005 roku i wpisana przez MNiSzW do rejestru uczelni niepublicznych i związku uczelni niepublicznych pod numerem 315.

Kierunki studiów

Zapisz się online
Kierunki Wydzial Specjalność Nabór Stopnie studiów Tryb studiów Język Tytuł
fizjoterapia + technik masażysta po 2 latach jednolite magisterskie S mgr
kosmetologia + technik usług kosmetycznych
+ technik masażysta
asystentka lekarza dermatologa i lekarza medycyny estetycznej
diagnostyka w kosmetologii
specjalista podologii
I st., II st. S, NSN lic, mgr
techniki dentystyczne + technik dentystyczny
+ higienistka stomatologiczna (tylko dla studiów stacjonarnych)
I st. S, NSN lic

O uczelni

Założycielem Uczelni jest Galilea Sp. z o.o. posiadająca bogate doświadczenie w prowadzeniu działalności dydaktycznej. W roku 1995 Galilea powołała Centrum Edukacji Zawodowej „ Promocja” organizujące kursy zawodowe o profilu medycznym, humanistycznym a następnie utworzyła Wielkopolską Szkołę Medyczną – niepubliczną szkołę policealną oferującą kształcenia na kierunkach: technik farmaceutyczny, technik masażysta, terapia zajęciowa, technik fizjoterapii, technik dentystyczny oraz asystentka stomatologiczna.

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii powstała jako pierwsza niepubliczna uczelnia wyższa w Poznaniu, kształcąca  fizjoterapeutów. Celem twórców WSEiT prof. dr hab. n. med. Kazimiery Milanowskiej i mgr Violetty Musa było stworzenie uczelni o profilu medycznym.

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii została utworzona w lutym 2005 roku i wpisana przez MNiSzW do rejestru uczelni niepublicznych i związku uczelni niepublicznych pod numerem 315.

W czerwcu 2015 roku, założyciel podjął pozytywnie zaopiniowaną przez Senat uchwałę o zmianie nazwy Uczelni przez dodanie do istniejącej nazwy imienia patrona – prof. Kazimiery Milanowskiej. Posiadanie patrona ma nie tylko wyróżnić Uczelnię wśród innych, nadać jej wyjątkową tożsamość, ale i uhonorować osobę pani prof. Kazimiery Milanowskiej. 

Informator rekrutacyjny

1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia w Poznaniu i w Szczecinie. Zapisu na studia należy dokonać przez Elektroniczny Rejestr Kandydatów

Wybierz interesujący Cię kierunek (sprawdź szczegóły oferty)
Przygotuj wymagane dokumenty
Wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line. Następnie wydrukuj go i koniecznie podpisz
Dostarcz komplet dokumentów osobiście lub listem poleconym

Uczelnia prowadzi nabór na następujące kierunki:

Fizjoterapia (studia jednolite magisterskie + technik masażysta)
Kosmetologia (studia I stopnia + technik usług kosmetycznych)
Kosmetologia (studia II stopnia )
Techniki dentystyczne (studia I stopnia + technik dentystyczny)

Rekrutacja na studia podyplomowe na kierunkach:

Fizjoterapia w pediatrii
Fizjoterapia w stomatologii
Gimnastyka korekcyjna i kompensacyjna
Holistyczna opieka okołoporodowa
Kompleksowa terapia manualna
Kosmetologia Hi-Tech
Masaż w rehabilitacji i odnowie biologicznej
Medycyna osteopatyczna
Ortopodologia
Podologia zabiegowa
Rehabilitacja dzieci i niemowląt
Techniki terapii manualnej w dysfunkcjach narządu ruchu
Trener przygotowania motorycznego z elementami odnowy biologicznej

Dokumenty przyjmuje:

Biuro Rekrutacji Wydział Studiów Edukacyjnych w Poznaniu

od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 (Dodatkowo pracujące soboty: 25.06 oraz 9.07 w godz. 9:00-13:00)

ul. Grabowa 22 w Poznaniu, pokój 21
tel. 61 839 10 04, 61 839 10 05
kom. 665 999 970 lub 693 555 504
rekrutacja@wseit.edu.pl

Biuro Rekrutacji Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00

ul. Wawrzyniaka 8 w Szczecinie
tel. 91 420 13 33
kom. 785 030 040
szczecin@wseit.edu.pl

Dlaczego warto studiować u nas

Misją Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu jest tworzenie przyjaznego dla studenta miejsca, gdzie będzie mógł realizować swoje talenty i pasje oraz przygotować się do udanego startu zawodowego dzięki wykwalifikowanej kadrze oraz nowoczesnej bazie dydaktycznej na uznanej w regionie i kraju Uczelni. Misja WSEiT to źródło strategii rozwoju Uczelni i jej podstawowych wartości, którymi są profesjonalizm, wiarygodność, skuteczność i zaangażowanie. Studenci uczelni zdobywają w niej wiedzę i umiejętności potrzebne do dalszego rozwoju i kariery. W tym celu wypracowuje się standardy kształcenia i udoskonala metody nauczania.

ORGANIZACJA

 • Ciągłe doskonalenie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w kontekście tworzenia przyjaznej uczelni.
 • Rozwój skutecznej komunikacji wewnątrz uczelni – stała integracja interesariuszy wewnętrznych.
 • Wspieranie samorządności studenckiej, rozwój studenckiego ruchu naukowego i sportu akademickiego.
 • Tworzenie warunków podnoszących komfort i efektywność pracy.
 • Modernizacja bazy dydaktyczneji rozwój informatyzacji uczelni.

EDUKACJA

Stałe podnoszenie jakości kształcenia we współpracy z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi z kraju i zagranicy dzięki zaangażowaniu profesjonalnej kadry naukowo-dydaktycznej.
Rozszerzanie oferty dydaktycznej uczelni zgodnej z potrzebami społecznymi i rynku pracy.
Propagowanie wiedzy specjalistycznej na rynku lokalnym oraz do szerszego grona odbiorców.
Podnoszenie kwalifikacji kadry naukowo-dydaktycznej i pozostałych pracowników.
Rozwój i promocja oferty kształcenia ustawicznego – uczenie się przez całe życie.

KARIERA ZAWODOWA ABSOLWENTÓW

Wspieranie, rozwój i monitorowanie karier zawodowych studentów i absolwentów.
Stymulowanie samodzielności i przedsiębiorczości studentów.
Współpraca z absolwentami w celu określenia potrzeb rynku pracy.
Inicjatywy wspierające działania na rzecz Stowarzyszenia Absolwentów.

BADANIA NAUKOWE

Dbanie o wysoki poziom badań naukowych oraz ich praktyczny wymiar.
Angażowanie studentów w realizację projektów badawczych.
Zwiększenie potencjału badawczo-naukowego uczelni poprzez rozwój kadry naukowej oraz bazy badawczej.
Realizacja badań naukowych zbieżnych ze strategią rozwoju regionalnego oraz we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi.
Rozwój współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM

Przygotowanie absolwentów do pracy zawodowej uwzględniające potrzeby krajowego i międzynarodowego rynku pracy.
Zaangażowanie interesariuszy zewnętrznych w proces dydaktyczny.
Opiniowanie programów kształcenia i oferty kształcenia przez interesariuszy zewnętrznych pod kątem ich wymiaru praktycznego.
Organizacja i uczestnictwo w wykładach otwartych, warsztatach, seminariach oraz innych formach działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym.
Kształtowanie pozytywnego wizerunku uczelni w środowisku lokalnym i mediach.

UMIĘDZYNARODOWIENIE

Tworzenie i promocja oferty edukacyjnej o charakterze międzynarodowym.
Tworzenie programów nauczania we współpracy z uczelniami zagranicznymi.
Stymulowanie wymiany studentów i nauczycieli akademickich.
Wdrażanie rozwiązań organizacyjnych umożliwiających podejmowanie studiów przez studentów obcokrajowców.

Wideo


  Masz pytanie? Skontaktuj się z działem rekrutacji Uczelni

  Opinie o uczelni

  Zostaw opinię

  Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu

  Chodzę tutaj na kosmertologię, profesjonalna , miła kadra, rozpoczęłam praktyki w zawodzie, wiedza zdobyta i użyta- działa :)))

  Kamila
  Rated 5,0 out of 5

  Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu

  Bardzo dobre wspomnienia mam z tym miejscem i zdecydowanie polecam jako miejsce do studiowania. Ja pracuje w zawodzie i wykorzystuje wiedzę zdobytą na studiach 🙂

  Mariusz
  Rated 5,0 out of 5

  Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu

  Szkoła fajna, atmosfera również. Żadnych problemów z pracą po studiach. Szkoła oferuje też wiele ciekawych kursów. Fajnie jest być jej absolwentem 🙂

  Szczepek
  Rated 5,0 out of 5

  Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu

  Bardzo dobra uczelnia!! Dużo uczy i daje fajny start na przyszłość w zawodzie fizjoterapeuty! 👍👌

  Bober
  Rated 5,0 out of 5
  Zgoda na pliki cookie według RODO z Real Cookie Banner