fbpx

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zapewnia rzetelne przygotowanie zawodowe oraz możliwość zdobycia szerokiej interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie nowoczesnego pielęgniarstwa, współczesnej kosmetologii, technologii kosmetyku, chemii,  chemii kosmetycznej, chemii żywności, dietetyki oraz inżynierii ochrony zdrowia i promocji, a także dziedzin pokrewnych. Głównym celem koncepcji kształcenia na wszystkich realizowanych w Uczelni kierunkach jest osiągniecie przez absolwenta zakładanych efektów w sposób umożliwiający dysponowanie odpowiednią wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi.

Kierunki studiów

Zapisz się online
Kierunki Wydzial Specjalność Nabór Stopnie studiów Tryb studiów Język Tytuł
chemia kosmetyczna 15.03-25.09 I st. S, NSN inż
zdrowie publiczne 15.03-25.09 I st. S, NSN lic
chemia żywności -jakość i bezpieczeństwo żywności 15.03-25.09 I st. S, NSN inż
chemia ogólna 15.03-25.09 I st. S, NSN inż
dietetyka -bezpieczeństwo żywności i żywienia
-dietetyka kliniczna
-dietetyka stosowana
15.03-25.09 I st., II st. S, NSN lic, mgr
inżynieria ochrony zdrowia i promocja -bezpieczeństwo produktu kosmetycznego
-bezpieczeństwo żywności
15.03-25.09 I st. S, NSN inż
kosmetologia -kosmetologia bioestetyczna
-kosmetologia kliniczna
-podologia II st.
15.03-25.09 I st., II st. S, NSN lic, mgr
pielęgniarstwo 15.03-25.09 I st. S lic
pielęgniarstwo w trybie stacjonarnym weekendowym- NOWOŚĆ! Tryb weekendowy stacjonarny: wykłady, ćwiczenia audytoryjne/ ćwiczenia w pracowniach umiejętności pielęgniarskich/ seminaria/ laboratoria – w  piątki w godz. 14:10-20:40  oraz soboty i niedziele w godz. 08:00-20:40; Zajęcia praktyczne oraz studenckie praktyki zawodowe organizowane podmiotach prowadzących działalność leczniczą od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-18:00 I st. S lic
technologia kosmetyku 15.03-25.09 II st. NSN mgr
chemia i receptura kosmetyków 15.03-30.10 podyplomowe NSN
coaching zdrowia 15.03-30.10 podyplomowe NSN
dietetyka 15.03-30.10 podyplomowe NSN
dietetyka i suplementacja w sporcie 15.03-30.10 podyplomowe NSN
dietetyka kliniczna 15.03-30.10 podyplomowe NSN
kosmetologia bioestetyczna 15.03-30.10 podyplomowe NSN
kosmetologia holistyczna 15.03-30.10 podyplomowe NSN
kosmetologia kliniczna 15.03-30.10 podyplomowe NSN
kosmetologia od podstaw 15.03-30.10 podyplomowe NSN
kosmetologia w onkologii 15.03-30.10 podyplomowe NSN
marketing health & beauty 15.03-30.10 podyplomowe NSN
organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia 15.03-30.10 podyplomowe NSN
podologia 15.03-30.10 podyplomowe NSN
psychodietetyka 15.03-30.10 podyplomowe NSN
technologia produkcji kosmetyków 15.03-30.10 podyplomowe NSN
trychologia kosmetologiczna 15.03-30.10 podyplomowe NSN
Well-being i zdrowie w miejscu pracy - studia podyplomowe 15.03-30.10 podyplomowe NSN

O uczelni

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zapewnia rzetelne przygotowanie zawodowe oraz możliwość zdobycia szerokiej interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie współczesnej kosmetologii, technologii kosmetyku, chemii,  chemii kosmetycznej, chemii żywności, dietetyki oraz inżynierii ochrony zdrowia i promocji, a także dziedzin pokrewnych. Głównym celem koncepcji kształcenia na wszystkich realizowanych w Uczelni kierunkach jest osiągniecie przez absolwenta zakładanych efektów w sposób umożliwiający dysponowanie odpowiednią wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi.

Jaką ofertę edukacyjną Uczelnia przygotowała dla przyszłych studentów?

Oferta Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia to atrakcyjne kierunki studiów, które prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Kandydaci na studia dokonują wyboru pomiędzy studiami licencjackimi, inżynierskimi i magisterskimi. Uczelnia proponuje także możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych.

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie serdecznie zaprasza na:

Studia inżynierskie:

 

 • Chemia Kosmetyczna
 • Chemia Żywności [ ścieżka kształcenia: jakość i bezpieczeństwo żywności]
 • Chemia Ogólna
 • Inżynieria ochrony zdrowia i promocja [ ścieżka kształcenia: bezpieczeństwo produktu kosmetycznego, bezpieczeństwo żywności

Studia licencjackie:

 • Kosmetologia
 • Dietetyka [ ścieżki kształcenia I st.: dietetyka stosowana, dietetyka kliniczna; II st.: bezpieczeństwo żywności i żywienia-*kierunek współfinansowany ze środków UE, dietoprofilaktyka i dietoterapia]
 • Zdrowie Publiczne
 • Pielęgniarstwo
Ścieżka kształcenia „Bezpieczeństwo żywności i żywienia” w trybie niestacjonarnym, w ramach programu „Modyfikacja programu studiów II stopnia na kierunku Dietetyka w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie”, który jest dofinansowany przez UE ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021- 2027 (FERS).

Studia magisterskie:

 • Kosmetologia [ścieżki kształcenia: kosmetologia bioestetyczna, kosmetologia kliniczna, podologia, manager produktu kosmetycznego]
 • Technologia kosmetyku
 • Dietetyka

 

Studia podyplomowe:

 • Dietetyka
 • Kosmetologia bioestetyczna
 • Kosmetologia stosowana
 • Podologia
 • Technologia produkcji kosmetyków
 • Trychologia kosmetologiczna

Informator rekrutacyjny

Rekrutacja na studia w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia trwa!

POZNAJ ZASADY REKRUTACJI:

https://wsiiz.pl/dla-kandydata/zasady-rekrutacji

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji i z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania.
Zapraszamy do kontaktu:
+22 562 35 12
+22 56 235 14
rekrutacja@wsiiz.pl
Więcej o Uczelni na www.wsiiz.pl
Zapraszamy serdecznie!

Dlaczego warto studiować u nas

Dlaczego warto studiować w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Studenci Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie mają wyjątkowe warunki, zarówno dla rozwoju swoich kwalifikacji, jak i startu w karierze zawodowej. Absolwenci Uczelni wkraczając na ścieżkę kariery zawodowej są wyposażeni w najważniejsze na rynku pracy kompetencje: aktualną i szeroką wiedzę branżową, praktyczne umiejętności zawodowe dostosowane do aktualnych wymagań rynku pracy oraz kompetencje społeczne.

Uczelnia stawia na praktykę! Poza wykładami, studenci zdobywają umiejętności praktyczne w nowocześnie wyposażonych pracowniach specjalistycznych i laboratoriach.

Już w trakcie studiów studenci mają możliwości rozwoju zawodowego i poznania potencjalnych pracodawców. Dzięki  współpracy Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a szczególnie z pracodawcami danego sektora , Uczelnia ułatwia studentom nabycie  doświadczenia zawodowego i zetknięcie się z realnym środowiskiem pracy, chociażby poprzez realizacje studenckich praktyk zawodowych.

Studenckie Praktyki Zawodowe mają wyposażyć studenta w umiejętności, które umożliwią mu łatwiejsze uzyskanie pracy w zmieniających się warunkach gospodarki, nastawionej na rozwój, dopasowanie się do potrzeb wyrażanych przez klientów oraz przygotowanie do nadążania za dynamicznie zmieniającym się rynkiem pracy.

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zapewnia swoi studentom wsparcie w procesie uczenia się, w rozwoju społecznym, naukowym i/lub zawodowym, a także podejmuje niezbędne działania służące ich efektywnemu wejściu na rynek pracy. Wypracowane na uczelni rozwiązania uwzględniają potrzeby różnych grup studentów: studiujących w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym, pracujących zawodowo, studiujących jednocześnie dwa kierunku studiów, kształcących się w ramach programów mobilności oraz osób z niepełnosprawnościami i osób ze szczególnymi potrzebami

W celu ciągłego poszerzania kompetencji zawodowych oraz kompetencji specjalistycznych, związanych z kierunkiem studiów, a dalej zdobywania doświadczeń służących rozwojowi indywidualnemu oraz zwiększeniu konkurencyjności na rynku pracy Uczelnia nieustannie motywuje studentów do podejmowania różnorodnych form aktywności na uczelni, jak i w środowisku społeczno-gospodarczym. Instrumentami w realizacji tych zamierzeń są:

 1. organizacje studenckie;
 2. Rady Pracodawców;
 3. mobilność studentów;
 4. konkursy promujące umiejętności zawodowe lub aktywność naukową;
 5. finansowanie aktywności studentów w konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych;
 6. finansowanie działalności aplikacyjnej i rozwojowej;
 7. projekty UE;
 8. porozumienia zawierane ze środowiskiem społeczno – gospodarczym;
 9. przedsięwzięcia edukacyjne i popularyzujące wiedzę z zakresu dyscyplin naukowych, do których przyporządkowany został kierunek studiów.

Mobilność Uczelni pozwala odpowiadać na zapotrzebowania nie tylko przyszłych studentów, ale również oczekiwań społecznych, dlatego też Uczelnia w każdym roku akademickim jest partnerem wielu wydarzeń branżowych, targów edukacyjnych. WSIiZ pojawi się nie tylko w szkołach średnich w dużych miastach, ale również tych znajdujących się na terenach wiejskich.

WSIiZ reaguje na zmieniające się potrzeby i wymagania współczesnej gospodarki i społeczeństwa. Stale udoskonalane zakresy kształcenia i profile dyplomowania odpowiadają identyfikowanym potrzebom studentów, ale także otoczenia. Od początku funkcjonowania WSIiZ w każdym roku akademickim organizowane są seminaria i konferencje z udziałem pracodawców i przedstawicieli rynku usług medycznych i branży chemii kosmetycznej.

Przewaga konkurencyjna Uczelni to przede wszystkim silny potencjał rozwojowy, w którym dużą role odgrywa kadra akademicka złożona w przewarzającej mierze z praktyków i osób na co dzień pracujących w zawodzie.

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie nieustannie inwestuje w swoją infrastrukturę, a w tym w rozwój bazy dydaktycznej, w której najistotniejszą rolę stanowi odwzorowanie realnych warunków rynku pracy, w tym sprzętu, urządzeń, z którymi absolwenci zetkną się w swojej pracy. Pracownie Uczelni są pracowniami bardzo specjalistycznymi,  w których to bardzo mocno inwestuje się w technologię, zwłaszcza w urządzenia hi-tech czy też specjalistyczną aparaturę laboratoryjną. Na wyposażeniu uczelni oprócz sprzętu medycznego jest pełna gama sprzętu laboratoryjnego do prowadzenia specjalistycznych zajęć dla kadr medycznych oraz kadr dla branży chemicznej.

Absolwenci Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia są bardzo dobrze oceniani przez otoczenie społeczno-gospodarcze, w tym przez  pracodawców, gdyż po skończeniu studiów podsiadając specjalistyczną  wiedzę i umiejętności, są wprost przygotowani do pracy zawodowej

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia nie uczy rzeczy niepotrzebnych! A dzięki współpracy z otoczeniem biznesowym nauka jest nowoczesna i dostosowana do  aktualnych wymagań pracodawców. Uczelnia przygotowując do pracy w najszybciej i najlepiej rozwijających się branżach tym samym oferuje swoim absolwentom dobre perspektywy kariery zawodowej tj.:

POBIERZ INFORMATOR O UCZELNI

https://wsiiz.pl/informator-dla-kandydatow

 

 

Wideo


  Masz pytanie? Skontaktuj się z działem rekrutacji Uczelni

  0

  Dni Otwarte WSIIZ 09-10 lipca 2024

  Drodzy Kandydaci na studia! Już 09 lipca odbierzecie swoje świadectwa maturalne! W tym wyjątkowym dniu ( a także dz ...

  0

  07 czerwca br. na Dzień Otwarty z CHEMIĄ KOSMETYCZNĄ, CHEMIĄ OGÓLNĄ, CHEMIĄ ŻYWNOŚCI- we WSIIZ

  Zapraszamy 07 czerwca br. na Dzień Otwarty z CHEMIĄ KOSMETYCZNĄ, CHEMIĄ OGÓLNĄ, CHEMIĄ ŻWNOŚCI [studia I stopni ...

  0

  13 maja Dniem Otwartym z Pielęgniarstwem we WSIIZ !

  Drodzy Kandydaci na studia w WSIiZ! W związku z przypadającym na 12 maja Międzynarodowym Dniem Pielęgniarki postanow ...

  0

  Modyfikacja programów studiów II stopnia na kierunku Dietetyka w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

  Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie to Uczelnia zawodowa, która dopasowuje ofertę kształcenia do potrze ...

  0

  Rekrutacja na studia II stopnia na kierunek DIETETYKA z dofinansowaniem z UE rozpoczęta!

  Szanowni Studenci, Szanowni Kandydaci na studia, 15 kwietnia 2024 r. rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia n ...

  0

  Bieg po zdrowie, badania, warsztaty i wiele innych atrakcji podczas Światowego Dnia Zdrowia.

  7 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia z tej okazji już 5 kwietnia Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Wars ...

  Opinie o uczelni

  Zostaw opinię

  Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

  Jestem bardzo zadowolony z uczelni. Na rozmowie o pracę, kluczowe znaczenie miało gdzie córka konkretnie studiowała. Ostatecznie zaproponowano jej pracę, co potwierdza jej umiejętności i rangę uczelni na rynku. Za dwa lata młodsza córka również się tam wybiera. W planach własna klinika kosmetologiczna

  Arek
  Rated 5,0 out of 5

  Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

  Jako szczęśliwa absolwentka studiów magisterskich z kosmetologii na tej uczelni mogę szczerze ją polecić. Miło wspominam czasy studenckie 🙂

  Kasia
  Rated 5,0 out of 5

  Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

  Uczelnia, dzięki której jestem dumnym i świadomym Kosmetologiem! Liczne kongresy,seminaria oraz współpraca z liderami Beauty otwiera drzwi do ogromnej kariery. Fantastyczne zaopatrzenie sal ćwiczeniowych aparaturą jak i kosmetykami z wysokich półek. Totalny Sztos!!! Serdecznie polecam!!

  Monika
  Rated 5,0 out of 5

  Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

  Na pewno najbardziej znana i licząca się w Polsce uczelnia kształcąca przyszłych Kosmetologów. Świetnie przygotowana infrastruktura + zajęcia w ośrodkach zewnętrznych. Ja za miesiąc przystępuję do obrony pracy magisterskiej i z czystym sumieniem polecam – jeżeli Kosmetologia to tylko w WSIiZ! 😉

  Katarzyna
  Rated 5,0 out of 5
  Zgoda na pliki cookie według RODO z Real Cookie Banner