Wyszukane uczelnie - Informator Szkolny

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku została założona w 1996. Uczelnia skupia się na praktycznym szkoleniu w obszarze turystyki, hotelarstwa i gastronomi.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski został założony w 1999. Uczelnia oferuje szereg kierunków na studiach I, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz inżynierskich.