fbpx
Blog
To szczególny czas, gdy otwierają się dla nas wszystkich nowe możliwości!
To szczególny czas, gdy otwierają się dla nas wszystkich nowe możliwości!

Uroczystość inauguracji Nowego Roku Akademickiego 2023/2024 w Uczelni Vistula odbyła się w szczególnym czasie, bo krótko po wyborach parlamentarnych. Jak podkreślił w liście do społeczności akademickiej prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, otwierają się dla nas wszystkich nowe możliwości.

List od prezydenta Warszawy odczytał podczas uroczystości jego zastępca Tomasz Bratek. – Uczelnie Vistula zajmują ważne miejsce na mapie Warszawy, miasta, które łączy ludzi, daje energię, wolność działania i myślenia, dzięki czemu rodzą się nowe idee – napisal Rafał Trzaskowski. – Dla mnie jako prezydenta Warszawy, jest niezwykle ważne, aby wspierać atmosferę intelektualnego zapału. W dobie dynamicznych zmian technologicznych uczelnie powinny być centrami wiedzy, hubami transferu wiedzy, co jest tak potrzebne, by zmieniać świat.
Prezydent podkreślił, że z ogromnym smutkiem przyjął wiadomość o śmierci profesora Aleksandra Ronikiera, wieloletniego rektora Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula. – Jego wkład w rozwój polskiej nauki oraz Uczelni Vistula jest nie do przecenienia, a jego dziedzictwo będzie dla wszystkich inspiracją – napisał Rafał Trzaskowski.

Duch wzajemnego szacunku

Inauguracja Nowego Roku Akademickiego 2023/2024 była wielkim świętem dla całej społeczności akademickiej. – Nasza uczelnia to mikrokosmos – wielokulturowy, różnobarwny i różnorodny pod względem pochodzenia, religii, prezentowanych poglądów i nadziei – mówił w swoim wystąpieniu dr hab. Wawrzyniec Konarski, profesor i rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula. – Jest nas tutaj wszystkich – w obu pionach, studenckim oraz naukowym i dydaktycznym – blisko 11 tysięcy. To doskonały wynik – podkreślał i wskazywał, że aby koegzystencja była trwała i przyczyniała się do utrwalania akademickiej wspólny w duchu wzajemnego szacunku, potrzebne są ramy, które tę przestrzeń współpracy wytyczają. W skali mikro tworzy je uczelnia, ale w skali makro – polskie państwo oparte na akceptowanym społecznie prawie. – Mamy teraz taką szansę z uwagi na wyniki wyborów parlamentarnych – akcentował profesor Konarski i życzył wszystkim, aby mogli odnaleźć się w nowej przestrzeni publicznej.

Spotkania, które zmieniają świat

– Spotykajcie się więc, i to nie tylko w świecie wirtualnym, rozmawiajcie i zadawajcie pytania – apelował do studentów dr hab. Krzysztof Celuch, profesor i rektor Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula, którego zainteresowania koncentrują się na branży spotkań. – To poprzez spotkania wygrywa się wojny i uprawia politykę. To w trakcie spotkań rozwijamy się, świętujemy i budujemy więzi – przekonywał.

– Jesteście tlenem dla przyszłych generacji – mówiła zaś do studentów podczas wykładu inauguracyjnego Joanna Kos-Krauze, wybitna reżyserka, scenarzystka, współautorka wielu nagrodzonych filmów. – W życiu człowieka ważna jest pierwsza iskra. Współpracujcie z innymi, słuchajcie i idźcie swoją drogą – apelowała Joanna Kos-Krauze.

Zgoda na pliki cookie według RODO z Real Cookie Banner