Wyszukane uczelnie - Informator Szkolny

Akademia Jagiellońska w Toruniu jest uczelnią niepubliczną istniejącą od 2003 roku. Oferuje szereg kierunków na studiach I, II stopnia, jednolitych magisterskich, inżynierskich oraz podyplomowych.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu działa od 1996. Na uczelni możemy studiować kierunek zarządzanie, zakończony tytułem licencjatu oraz kierunki pokrewne na studiach II stopnia.

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” od 1997 roku kształci studentów na poziomie licencjackim, inżynierskim i magisterskim.

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku została założona w 2001 roku. Oferuje studia I, II stopnia oraz jednolite magisterskie.

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych została założona w 1995. Uczelnia oferuje szereg kierunków podzielonych na 3 wydziały na studiach I, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz podyplomowych.

Akademia Nauk Stosowanych WSGE została utworzona w 2002. Oferuje studia I, II stopnia oraz jednolite magisterskie.