Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, to najbardziej prestiżowa wojskowo-cywilna publiczna uczelnia akademicka w Polsce, która istnieje od 1951 roku. Jest jedyną w Polsce uczelnią kształcącą na jednolitych studiach magisterskich na 11 kierunkach – dla kandydatów na żołnierzy zawodowych. Ponadto, dla osób cywilnych, prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (inżynierskie/licencjackie), II stopnia (magisterskie) na ponad 20 kierunkach studiów, kształcenie doktorskie w Szkole Doktorskiej, studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia.

Kierunki studiów

Zapisz się online
Kierunki Wydzial Specjalność Nabór Stopnie studiów Tryb studiów Język Tytuł
administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego I st. S, NSN, cywilne lic
bezpieczeństwo narodowe I st., II st. S, NSN, cywilne lic, mgr
biocybernetyka i inżynieria biomedyczna I st., II st. S, cywilne inż, mgr inż
budowa dróg i mostów I st. S, NSN, cywilne inż
budownictwo I st., II st. S, NSN, cywilne inż, mgr inż
budownictwo jednolite magisterskie S, wojskowe mgr inż
chemia I st., II st. S, cywilne inż, mgr inż
chemia jednolite magisterskie S, wojskowe mgr
elektronika i telekomunikacja jednolite magisterskie S, wojskowe mgr inż
elektronika i telekomunikacja I st., II st. S, NSN, cywilne inż, mgr inż
energetyka I st., II st. S, NSN, cywilne inż, mgr inż
geodezja i kartografia jednolite magisterskie S, wojskowe mgr inż
geodezja i kataster I st. S, NSN, cywilne inż
geoinformatyka jednolite magisterskie S, cywilne mgr inż
informatyka I st., II st. S, NSN, cywilne inż, mgr inż
informatyka jednolite magisterskie S, wojskowe mgr inż
inżynieria bezpieczeństwa I st. S, cywilne inż
inżynieria bezpieczeństwa jednolite magisterskie S, wojskowe mgr inż
inżynieria materiałowa I st., II st. S, cywilne inż, mgr inż
inżynieria geoprzestrzenna I st., II st. S, NSN, cywilne inż, mgr inż
inżynieria kosmiczna i satelitarna I st. S, cywilne inż
inżynieria systemów bezzałogowych I st. S, cywilne inż
kryptologia i cyberbezpieczeństwo I st., II st. S, cywilne inż, mgr inż
kryptologia i cyberbezpieczeństwo jednolite magisterskie S, wojskowe mgr inż
logistyka ekonomiczna jednolite magisterskie S, wojskowe mgr inż
logistyka profil ogólnoakademicki I st., II st. S, NSN, cywilne inż, mgr inż
logistyka profil praktyczny wojskowy jednolite magisterskie S, wojskowe mgr inż
logistyka profil praktyczny cywilny I st., II st. S, NSN, cywilne inż, mgr inż
lotnictwo i kosmonautyka I st., II st. S, NSN, cywilne inż, mgr inż
lotnictwo i kosmonautyka jednolite magisterskie S, wojskowe mgr inż
mechanika i budowa maszyn jednolite magisterskie S, wojskowe mgr inż
mechanika i budowa maszyn I st., II st. S, NSN, cywilne inż, mgr inż
mechatronika I st., II st. S, NSN, cywilne inż, mgr inż
mechatronika jednolite magisterskie S, wojskowe mgr inż
obronność państwa I st., II st. S, NSN, cywilne lic, mgr
optoelektronika I st., II st. S, cywilne inż, mgr inż
technologie elektroniczne i telekomunikacyjne jednolite magisterskie S, wojskowe mgr inż
technologie przełomowe jednolite magisterskie S, cywilne mgr inż
zarządzanie I st., II st. S, NSN, cywilne lic, mgr
akademia przywództwa i komunikacji - studia podyplomowe podyplomowe NSN
analiza finansowa i rachunkowość - studia podyplomowe podyplomowe NSN
bezpieczeństwo ruchu drogowego i rzeczoznawstwo samochodowe - studia podyplomowe podyplomowe NSN
diagnostyka pojazdów samochodowych - studia podyplomowe podyplomowe NSN
fotogrametia i teledetekcja w gospodarce narodowej obronie kraju i ochronie środowiska - studia podyplomowe podyplomowe NSN
nowoczesne koncepcje i metody zarządzania - studia podyplomowe podyplomowe NSN
nowoczesne technologie informacyjne - studia podyplomowe podyplomowe NSN
rozpoznawanie sygnałów radarowych - studia podyplomowe podyplomowe NSN
silniki lotnicze - studia podyplomowe podyplomowe NSN
systemy i urządzenia telekomunikacyjne - studia podyplomowe podyplomowe NSN
systemy informacyjno-pomiarowe - studia podyplomowe podyplomowe NSN
systemy informatyczne - studia podyplomowe podyplomowe NSN
systemy radioelektroniczne - studia podyplomowe podyplomowe NSN
techniczna ochrona osób i mienia - studia podyplomowe podyplomowe NSN
teleinformatyka i automatyka - studia podyplomowe podyplomowe NSN
zarządzanie i organizacja eksploatacji maszyn budowlanych drogowych i przeładunkowych - studia podyplomowe podyplomowe NSN
zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie - studia podyplomowe podyplomowe NSN
zarządzanie organizacją w środowisku IT - studia podyplomowe podyplomowe NSN
data science II st. english
mgr inż

O uczelni

 

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, to najbardziej prestiżowa wojskowo-cywilna publiczna uczelnia akademicka w Polsce, która istnieje od 1951 roku. Jest jedyną w Polsce uczelnią kształcącą na jednolitych studiach magisterskich na 13 kierunkach – dla kandydatów na żołnierzy zawodowych. Ponadto, dla osób cywilnych, prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (inżynierskie/licencjackie), II stopnia (magisterskie) oraz jednolite studia magisterskie na ponad 20 kierunkach studiów, kształcenie doktorskie w Szkole Doktorskiej, studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia. W obiektach Akademii ma również siedzibę Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne.

Zajęcia odbywają się w 8 jednostkach organizacyjnych gdzie kształci się ok. 10 tys. studentów. Kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP realizowane jest na jednolitych studiach magisterskich i zgodne jest z zapotrzebowaniem i limitem ustalanym każdego roku przez ministra obrony narodowej. Podchorążowie kształcą się według nowego modelu studiów wojskowych, który kładzie duży nacisk na przygotowanie dowódcze przyszłych oficerów. W czasie studiów otrzymują oni na koszt MON zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz comiesięczne uposażenie finansowe. Wysoką jakość procesu kształcenia zapewnia znakomicie przygotowana kadra naukowo-dydaktyczna: blisko 1000 nauczycieli akademickich, w tym ponad 200 samodzielnych pracowników naukowych. WAT od lat jest klasyfikowana w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Przoduje też w rankingach dostępności nauczycieli akademickich dla studentów. Absolwenci WAT są wysoko oceniani przez pracodawców w kraju i za granicą. Absolwenci studiów cywilnych znajdują zatrudnienie w wielu działach gospodarki i gałęziach przemysłu, zarówno w firmach państwowych, jak i prywatnych. Od lat znajdują się w czołówce najlepiej zarabiających absolwentów polskich uczelni technicznych. Absolwenci studiów wojskowych mają zapewnioną pracę, stanowią znaczną część stanu osobowego korpusu oficerskiego Wojska Polskiego. WAT jest zapleczem eksperckim i badawczym Ministerstwa Obrony Narodowej, a także innych resortów w zakresie tzw. high technology, w tym techniki wojskowej i technologii bezpieczeństwa. Współpracuje z wieloma krajowymi uczelniami, instytucjami i ośrodkami naukowo-badawczymi oraz ok. 400 przedsiębiorstwami i przedstawicielami biznesu. Więzy współpracy łączą Akademię z uczelniami i instytutami zagranicznymi z ponad 20 krajów Europy, Azji i Ameryki. Efektem tej współpracy jest wymiana studentów i pracowników naukowych uczestniczących w realizacji międzynarodowych programów oraz prac i przedsięwzięć naukowych. Wyłonieni w drodze konkursu studenci wojskowi WAT, studiują w West Point oraz Annapolis Akademia prowadzi badania naukowe oraz prace wdrożeniowe i modernizacyjne w zakresie nauk technicznych oraz wojskowych. Akademia położona jest w najbliższym otoczeniu Puszczy Kampinoskiej, w zielonej i ekologicznej części warszawskiego Bemowa. Kompletny kampus akademicki wraz z zespołem domów studenckich i obiektów rekreacyjnych, to jeden z ważniejszych atutów uczelni.

Odwiedź nas w mediach społecznościowych i bądź na bieżąco z Wojskową Akademią Techniczną!

Informator rekrutacyjny

STUDIA CYWILNE I STOPNIA Studia pierwszego stopnia (inżynierskie lub licencjackie) przezna­czone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości. Studia inżynierskie prowadzone są na tech­nicznych kierunkach stu­diów, trwają siedem semestrów i kończą się uzyskaniem ty­tułu za­wodowego inżyniera. Studia licencjackie prowadzone są na kierunkach: ,administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego”, „bezpieczeństwo narodowe”, „obronność państwa” oraz „zarządzanie”, trwają sześć semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Studia pierwszego stopnia prowadzone są zarówno w formie studiów stacjonar­nych jak i niestacjonarnych. Absolwenci studiów pierwszego stopnia (wszystkich kierunków) mogą ubiegać się o zakwalifikowanie na studia drugiego stopnia (ma­gister­skie) prowadzone w Akademii lub innych uczelniach. Studia cywilne pierwszego stopnia są studiami ogólnodostępnymi i bez żadnych zobowiązań wobec MON

Rejestracja obejmuje:

 • rejestracja na stronie Wojskowej Akademii Technicznej w Internetowej Rejestracji Kandydatów
 • wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł,
 • uzupełnienie podania-ankiety o wyniki maturalne.
 • studia drugiego stopnia (magisterskie) przezna­czone są dla osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera, licencjata, magistra inżyniera lub magistra uzyskany na kierunkach studiów identycznych jak realizowane w WAT lub pokrewnych w stosunku do kierunków realizowanych w Akademii;
 • studia drugiego stopnia prowadzone są zarówno w formie studiów stacjonar­nych, jak i niestacjonarnych;
 • studia drugiego stopnia dla osób cywilnych są studiami ogólnodostępnymi, bez żadnych zobowiązań wobec MON;
 • studia stacjonarne są bezpłatne, a za kształcenie na studiach niestacjonarnych pobierane są opłaty;

Re­krutacja na stu­dia pro­wadzona jest dwukrot­nie:

 • od stycznia do lutego – rejestracja na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego – po kierunkach inżynierskich,
 • od maja do września – rejestracja na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego – po kierunkach licencjackich.

STUDIA WOJSKOWE

Specyfiką Akademii jest kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP, w korpusach i grupach osobowych zgodnie z zapotrzebowaniem i limitem ustalanym każdego roku przez Ministra Obrony Narodowej. Rekrutacja na ten rodzaj studiów prowadzona jest wśród maturzystów zgłaszających akces do podjęcia służby w Wojsku Polskim.

Plany studiów dla podchorążych zakładają realizację przez nich dwóch modułów:

 • modułu kształcenia kierunkowego – realizowanego na kierunku studiów, zgodnie z uchwalonymi przez Senat WAT zamierzonymi efektami kształcenia i specjalności zdefiniowanej potrzebami resortu obrony narodowej, prowadzącego do uzyskania tytułu zawodowego magistra inżyniera potwierdzonego dyplomem ukończenia studiów.
 • modułu szkolenia wojskowego wspólnego dla wszystkich podchorążych Akademii, niezbędnego do mianowania na pierwszy stopień oficerski – podporucznika, na podstawie opracowanego przez MON standardu kształcenia wojskowego dla kandydatów na oficerów.

Kandydaci na żołnierzy zawodowych (podchorążowie) kształceni są na jednolitych studiach magisterskich (stacjonarnych) – po ukończeniu studiów otrzymują tytuł zawodowy magister inżynier (magister – po logistyce ekonomicznej) i mianowani są na stopień podporucznika.

W okresie studiów, podchorążowie mają zapewnione bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie oraz otrzymują uposażenie finansowe określone przepisami wojskowymi.

Z kandydatem na żołnierza zawodowego, w dniu stawienia się w Akademii, jest podpisywany kontrakt na pełnienie służby kandydackiej oraz umowa dotycząca warunków zwrotu kosztów poniesionych przez resort obrony narodowej z tytułu odbywania przez kandydata służby kandydackiej, w przypadku przerwania studiów lub zwolnienia ze służby kandydackiej z przyczyn określonych w przepisach wojskowych.

O przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki formalne:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada świadectwo dojrzałości,
 • nie jest karana sądownie,
 • posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
 • posiada wiek co najmniej 18 lat,
 • posiada znajomość j. angielskiego potwierdzony na świadectwie dojrzałości lub podczas testu w WAT,
 • uzyskała wymaganą wartość punktów rankingowych ze sprawdzianu sprawności fizycznej,
 • uzyskała minimum 3 pkt za rozmowę kwalifikacyjną,
 • przedstawi pisemną zgodę na przeprowadzenie wobec siebie postępowania sprawdzającego, o którym mowa w przepisach o ochronie informacji niejawnych

Dlaczego warto studiować u nas

• nauka w renomowanej uczelni z dużym zapleczem dydaktycznym oraz naukowo-badawczym • zdobędziesz specjalistyczną wiedzę związaną z najbardziej zaawansowanymi technologicznie urządzeniami • możliwość pracy zarówno w instytucjach cywilnych jak i wojskowych

Wideo


  Masz pytanie? Skontaktuj się z działem rekrutacji Uczelni

  Opinie o uczelni

  Zostaw opinię

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

  Uczelnia nietypowa i oryginalna w pięknej lokalizacji i otoczeniu. Ogólnie wysoki, choć zróżnicowany, poziom naukowy. Piękne tradycje. Generalnie było i jest OK

  Magister
  Rated 5 out of 5

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

  warto wybrać elektronikę ponieważ jest się na nią najłatwiej dostać i po unitarce możesz się przenieść na mechatronikę czy mechanikę gdzie próg jest dużo wyższy a uwzględniając fakt , że około 15% ludzi odejdzie podczas podstawowego szkolenia wojskowego masz duże szanse , żeby zająć ich miejsce na wymarzonym kierunku 😂

  Emil
  Rated 5 out of 5

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

  Świetna uczelnia oferująca pełny zakres wykształcenia wojskowego, politechnicznego i nie tylko. Bardzo dobrze rozwinięte nauki o bezpieczeństwie i również z zarządzania. Jedna z najlepszych uczelni tego typu i jedna z największych w Europie!

  Arnold
  Rated 5 out of 5

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

  Jedna z lepszych uczelni w Warszawie,kształcąca przyszłe pokolenie żołnierskie.Stale rozwijajaca sie.Akademia posiada bogate zaplecze z którego mogą korzystać studenci jak i pracownicy-akademiki wojskowe,biblioteka Wat,klub WAT,ośrodek sportowy i wiele innych.Sympatyczni ludzie

  Agnieszka
  Rated 5 out of 5