fbpx
Blog
Uczelnie Vistula członkami UN Global Compact
Uczelnie Vistula członkami UN Global Compact

Akademia Finansów i Biznesu Vistula oraz Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula dołączyły do UN Global Compact. To największa na świecie struktura afiliowana przy ONZ, która kultywuje ideę zrównoważonego biznesu, co ma z kolei pomóc w stworzeniu lepiej funkcjonującego świata.

UN Global Compact jest wiodącą platformą wymiany wiedzy i doświadczenia oraz promocji społecznej odpowiedzialności biznesu. Poprzez współpracę z rządami, międzynarodowymi organizacjami, firmami i instytucjami prowadzi szereg ambitnych działań, stając się katalizatorem globalnych zmian.

Przystąpienie Uczelni Vistula do inicjatywy UN Global Compact jest dowodem strategicznego podejścia instytucji do kwestii w obszarze społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. UN Global Compact, od chwili jej powołania w 2000 r. przez Sekretarza Generalnego ONZ – Kofi Annana, prowadzi działania na rzecz ochrony środowiska, praw człowieka, godnej i legalnej pracy oraz przeciwdziałania korupcji.
– Idee powyższe są bliskie naszej uczelni, a wejście do grona ponad 16000 organizacji należących do UN Global Compact stwarza nam możliwości dalszej współpracy z wieloma partnerami międzynarodowymi, zarówno firmami, jak też organizacjami i instytucjami o charakterze tak rządowym, jak i pozarządowym. Jest to zbieżne z misją Vistuli – powiedział dr hab. Wawrzyniec Konarski, profesor i rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

Uczelnie Vistula od lat są miejscem przekazywania wiedzy i pielęgnowania ważnych wartości, takich jak wolność, równość, tolerancja i prawa człowieka. Angażują się w promowanie idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w programach edukacyjnych, badaniach naukowych, jak również rozwiązaniach zarządczych i organizacyjnych uczelni. Inicjują działania, które przyczyniają się do realizacji celów globalnych ONZ, a w szczególności do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia oraz dostosowania oferty edukacyjnej do aktualnych wyzwań gospodarczych i społecznych, w tym przede wszystkim rynku pracy. Do zestawu przedmiotów nauczania włączone są tematy związane z etyką biznesu, społeczną odpowiedzialnością czy współpracą z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

W 2019 r. Uczelnie Vistula podpisały Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni a także Zasady Edukacji Odpowiedzialnego Zarządzania – Principles for Responsible Management Education.
Tym samym zobowiązały się do kształcenia odpowiedzialnych, etycznych i odważnych liderów jutra, którzy będą działać na rzecz zrównoważonego rozwoju biznesu, całego społeczeństwa oraz gospodarki sprzyjającej włączeniu społecznemu.

Od 2022 r. Vistula jest też na liście UI GreenMetric World University Rankings, która bada zaangażowanie uczelni w zagadnienia związane ze środowiskiem naturalnym, w tym z infrastrukturą, dbaniem o klimat i środowisko, transportem, zużyciem wody i energii elektrycznej czy gospodarowaniem odpadami. Od zeszłego roku Uczelnie Vistula korzystają już ze słonecznej energii. Na dachu siedziby zainstalowano panele fotowoltaiczne. Inwestycja pozwoli nie tylko zaoszczędzić pieniądze, ale i ograniczyć emisję CO2.

Ważnym elementem działań Uczelni Vistula w obszarze społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju jest także współpraca ze Stowarzyszeniem Organizacji Narodów Zjednoczonych Polska (UNAP). Pozwala ona studentom angażować się w wiele inicjatyw, które sprzyjają budowaniu wspólnoty, otwartości i wrażliwości społecznej. To kluczowe w edukacji przyszłych elit.

Materiały prasowe Uczelni Vistula
Więcej: vistula.edu.pl

Zgoda na pliki cookie według RODO z Real Cookie Banner